GLOBAL PARTNER FOR UMBRELLA CONTRATORS

Sprider ert innehåll

Högkvalitativa översättningar mellan engelska, danska, norska och svenska + några till...
Professionell översättning är en viktig del av att marknadsföra våra kunders produkter och tjänster i Sverige. Vi kommer att leverera kärnan i ditt meddelande till de svenska köparna på ett perfekt sätt.
Internationalisering är en företagsstrategi som handlar om att göra produkter och tjänster så anpassningsbara som möjligt, så att de enkelt kan komma in på olika nationella marknader. Detta kräver ofta hjälp av ämnesexperter. Produkter som är avsedda att användas av personer som talar flera språk genomgår vanligtvis en internationaliseringsprocess. Lokalisering är processen att få en produkt eller ett meddelande att tilltala en specifik målkultur – som om den skapades där från början.

Engelska

Engelska tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen och är därför släkt med de flesta andra språk som talas i Europa, samt i västra Asien – från Island till Indien. Det är det första valet av främmande språk i de flesta länder i världen, och det är den statusen som har gett det positionen som ett globalt lingua franca. Det uppskattas att ungefär en tredjedel av världens befolkning nu använder engelska.

Danska

Danska är det officiella språket i Danmark och talas där av mer än fem miljoner människor. Det började skilja sig från de andra skandinaviska språken, som det är nära släkt med, omkring år 1000. Det är ömsesidigt begripligt med norska, särskilt i skriftlig form. Danska är helt klart det skandinaviska språk som har genomgått den största förändringen från fornnordiska.

Norska

Norska är ett nordgermanskt språk i den västskandinaviska grenen. Det finns i två distinkta och rivaliserande former: Bokmål (även kallad dansk-norska, eller riksmål) och nynorska (nynorsk), som officiellt erkändes som ett andra nationellt språk 1885. Idag lär sig alla norrmän att läsa och skriva nynorska, men endast cirka 20 % använder det som sitt primära skriftspråk.

Svenska

Svenska, det nationella språket i Sverige och modersmålet för cirka nio tiondelar av befolkningen, är ett nordiskt språk. Det tillhör den skandinaviska undergruppen av de germanska språken och är nära släkt med danska, norska, isländska och färöiska. Det har ibland påverkats av tyska, men har även lånat ord och syntax från franska, engelska och finska.

ISO 17100

Vi följer kvalitetsstandarden ISO 17100 som fastställer regler för yrkesverksamma inom språkbranschen för att tillhandahålla en översättningstjänst som uppfyller tillämpliga standarder och specifikationer för kunder och andra parter.

Standarden innehåller bestämmelser om hantering av kärnprocesser; minimikrav på kvalifikationer för översättare, granskare eller projektledare; tillgänglighet och hantering av resurser och andra åtgärder som är nödvändiga för att leverera en översättningstjänst av hög kvalitet.

Sekretess

Alla dokument som tillhandahålls oss, tillsammans med all privat information som kunderna avslöjar, kommer alltid att hållas säkra och kommer inte att delas med andra parter, annat än för juridiska ändamål.

Kompetensområden

Enligt vår erfarenhet tror vi att nästan alla ämnesområden, från marknadsföring till farmaceutisk medicin, kan översättas med högsta kvalitet, förutsatt att det är baserat på god forskning.

Utrustning

Vi arbetar med all den senaste hårdvaran och mjukvaran som krävs, inklusive flera översättningsminnesverktyg som Trados Studio och MemoQ.
Rätt ord. På rätt plats. Alltid.

Översättning av språk, kontext och nyans