GLOBAL PARTNER FOR UMBRELLA CONTRATORS

Hållbara kanaler

Optimerad distribution – en modell för framtiden
Från tillverkare till grossister och till återförsäljare – det finns många processer som en produkt måste gå igenom innan den når slutkonsumenten. Distribution spelar en avgörande roll för att förbättra processflödet, oavsett bransch. Den avgör vilken väg varorna tar från tillverkaren till slutkonsumenten.
Produktdistributionens betydelse ligger inom den roll den spelar i leveransprocessen. Dessa roller gynnar både tillverkare, återförsäljare och slutkonsumenter. Swedist använder flera mycket effektiva distributionskanaler för att sälja våra kunders produkter och tjänster på den svenska marknaden. Det är den livsnerv som knyter samman hela vår verksamhet.

Direktförsäljning

Vårt professionella säljteam kommer att kontakta potentiella kunder, presentera dina produkter och tjänster på bästa möjliga sätt och på så sätt odla varaktiga affärsrelationer.

Återförsäljare

Att sälja till återförsäljare är ett fantastiskt sätt att öka intäkterna, skapa varumärkeskännedom och bygga nätverksanslutningar. Att få dina produkter in i detaljhandelssektorn via traditionella återförsäljare är en beprövad tillväxtstrategi.

Grossister

Precis som återförsäljare fungerar grossister som mellanhänder, som köper produkter från tillverkare och sedan säljer dem vidare till slutanvändare för ett högre pris. De största skillnaderna mellan dessa affärsmodeller är storlek och målgrupp.

Exklusiv distribution

Enligt denna affärsmodell samarbetar företag med en enda grossist eller återförsäljare på en viss marknad. Tanken är att begränsa tillgängligheten för att skydda varumärkets marknadsvärde, samt projicera en mer selektiv och exklusiv varumärkesimage.

E-handel

Med en webbshop, lokaliserad och anpassad för en svensk publik, gör vi dina produkter tillgängliga för en stor mängd av potentiella köpare, från grossister till slutkonsumenter, dygnet runt, året runt.
Lagerhanteringssystem
Våra strömlinjeformade lagerhanteringar och transaktioner minskar fel, automatiserar processer och ökar produktiviteten.
För oss ligger kraften i vårt lagerhanteringssystem i WMS- och verkstadsgolvets datainsamling, i lagerhanteringen och förmågan att leverera till en kund och få saker rätt.
Lagerhantering
Förenklar lagerprocesser med flexibel artikelhantering, kvalitetsspårbarhet och robust påfyllning för att balansera utbud och efterfrågan.
Vår molnbaserade lagerhanteringsprogramvara gör det möjligt för oss att hålla jämna steg med dagens marknad. De kraftfulla funktionerna ger oss möjlighet att kontrollera systemomfattande lager över geografiskt spridda platser, samt att öka lagereffektiviteten utan att förlora kostnaderna ur sikte.
Orderhantering
En integrerad orderhanteringslösning ger oss möjlighet att effektivisera processer och fatta smartare, snabbare affärsbeslut.
Kunder kan lägga order på både lagervaror och icke-lagervaror, hantera artikelersättningar, skapa korsförsäljnings- och merförsäljningsrelationer, överföra förråd mellan lager och använda streckkod för lagerrörelser.
Kanaler som passar dina affärsmål

Hur snabbt måste dina varor nå kunderna?